تا این حلقه تو دستمه کمتر متلک می گن!

مجموعه: فرهنگ زندگی, فرهنگ و هنر , تاریخ تعداد بازدید: 353 تاریخ : ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

پرسیدم: برای زیبایی لب هات از چی استفاده می کنی؟
گفت: راستگویی!
پرسیدم : برای زیبایی چشم هات از چی استفاده می کنی؟
گفت: خوندن قران
پرسیدم: برای زیبایی موهات از چی استفاده می کنی؟
گفت :حجاب جلوی نامحرم!
پرسیدم :برای زیبایی زندگیت در اینده از چی استفاده می کنی؟
گفت :تقوا و پرهیزگاری در حال!
پرسیدم : ارامش داری؟
گفت :هروقت خدا رو یاد می کنم اروم میشم.
پرسیدم : امنیت چی؟
گفت: من حجاب دارم پس خدا هم امنیت رو بهم می ده!
چند سالی گذشت و باز هم دیدمش این بار دختر کوچک و مودبی همراهش بود.
پرسیدم :حالا زندگیت زیباست ؟
لبخندی از رضایت برچهره اش نقش بست که به دل من هم نشست .


……………………………………………………………………………………………………………………….


پرسیدم :برای زیبایی لب هات از چی استفاده می کنی؟
با تمسخر کیفی را نشانم داد و گفت: این لوازم ارایش ها همیشه همراهمه!
پرسیدم :برای زیبایی موهات از چی استفاده می کنی؟
گفت: روزی سه ساعت ارایشگاه می رم.
پرسیدم : برای زیبایی زندگیت از چی استفاده می کنی؟
گفت : ازادی مطلق!
پرسیدم : ارامش داری؟
گفت : آره هفته ای دوبار میرم کلاس یوگا!
پرسیدم : امنیت چطور؟
گفت: تا این حلقه تو دستمه کمتر متلک می گن!
چند سالی گذشت و باز هم دیدمش این بار سیگاری گوشه لب های قرمزش بود!
پرسیدم :حالا زندگیت زیباست ؟
با غرور گفت: چه جورم !توپ توپه !
لبخندی از رضایت بر چهره اش نشست ولی نمی دانم چرا به دل من ننشست .

————————————————————————————————————————————————————

حالا که دوباره این گفتگو ها رو مقایسه می کنم معنی این جمله رو بیشتر می فهمم :

 
تا این حلقه تو دستمه کمتر متلک می گن!


چادر مشکی تو برایت امنیت می آورد
خیالت راحت
گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند

 

تا این حلقه تو دستمه کمتر متلک می گن!

 

تا این حلقه تو دستمه کمتر متلک می گن!

منبع : avise.mihanblog.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تا این حلقه تو دستمه کمتر متلک می گن!”

  1. جدیدترین اخبار
  2. پربیننده ترین اخبار
قالب تفریحی