فرهنگ و هنر , تاریخ

چرا «هیس» در نیمه راه معطل می‌ماند؟+ تصاویر و تیزر

مسیر فیلنامه حاکی از همان تفکر پرابهام سازندگان فیلم است که ظاهراً به نص قانون را در این مورد توجه نکرده‌اند. به این ترتیب بخش قابل توجهی از فیلم بر پایه قانون مبهمی که در مسیر فیلنامه بیان می‌شود پیش می‌رود، آن هم در شرایطی که تماشگر همراهی عاطفی خود را با آن تداوم داده و از آن حس می‌پذیرد. نکته دیگر، تاکید برخی کاراکترها بر ابهام قوانین است که در اواخر فیلم به وضوح رؤیت می‌شود.

ادامه نوشته »