صبح شما بخیر – ۱۵ فروردین

مجموعه: پیام صبحگاهی تعداد بازدید: 172 تاریخ : ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

فروردین ماه ۹۵ به نیمه رسید

کسی را نرنجانید!
رنجاندن کسانی که دوستشان دارید
فقط چند ثانیه طول می کشد اما جبرانش شاید سالها …

صبح شما بخیر - ۱۵ فروردین

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “صبح شما بخیر – ۱۵ فروردین”

قالب تفریحی