صبح شما بخیر – ۲۷ فروردین

مجموعه: پیام صبحگاهی تعداد بازدید: 155 تاریخ : ۲۷ فروردین ۱۳۹۵

بیست و هفتمین روز فروردین ۹۵

عیوب یکدیگر را فاش نسازید
و یکدیگر را با لقب ها و عنوان های بد یاد نکنید
سوره حجرات/ آیه ۱۱

صبح شما بخیر - ۲۷ فروردین

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “صبح شما بخیر – ۲۷ فروردین”

قالب تفریحی