صبح شما بخیر – ۲ اسفند

مجموعه: پیام صبحگاهی تعداد بازدید: 164 تاریخ : ۲ اسفند ۱۳۹۴

دوم اسفند با امید به خدا زندگی کنید.

پروردگارا!
هر خیر و نیکی بر من فرستی من به آن نیازمندم
(قصص ۲۴)

صبح شما بخیر - ۲ اسفند

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “صبح شما بخیر – ۲ اسفند”

قالب تفریحی