صبح شما بخیر – ۵ اردیبهشت

مجموعه: پیام صبحگاهی تعداد بازدید: 165 تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

پنجم اردیبهشت

اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛
محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

صبح شما بخیر - ۵ اردیبهشت

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “صبح شما بخیر – ۵ اردیبهشت”

قالب تفریحی