دسته بندی داده ها، اعلان متغیر ها در زبان c

مجموعه: آموزش, دانش و فناوری تعداد بازدید: 532 تاریخ : ۳ آبان ۱۳۹۳

دانلود نرم افزار Dev-cpp جهت کامپایل کدهای زبان C

دسته بندی داده ها به انواع مختلف، یکی از توانایی های جدید زبانهای برنامه نویسی است. زبان C مجموعه کاملی از انواع داده ها را پشتیبانی میکند که عبارتاند از:

– دادههای صحیح (integer)
– دادههای اعشاری (floating point)
– دادههای کاراکتری (character).

همچنین داده ها در زبان های برنامه نویسی به صورت مقادیر ثابت و مقادیر متغیر به کارمی روند . متغیرها در طول اجرای برنامه، مقادیر مختلفی از داده ها را می پذیرند. اما مقادیر ثابت مقادیری اند که در طول برنامه تغییر نمی کنند. در زبان C چهار نوع ثابت وجود دارد که عبارت اند از ثابتهای صحیح، ثابتهای با ممیز شناور، ثابتهای کاراکتری و ثابتهای رشتهای.

مقادیر صحیح ثابت را میتوان علاوه بر روش معمول دهدهی، در مبناهای هشت و شانزده نیز نوشت. مجموعه داده های از نوع صحیح و اعشاری را داده های از نوع محاسباتی یا arithmetic می نامند.

دو نوع دیگر از داده ها، نوع اشاره گر یا pointer و نوع شمارشی یا enumerated است، که همراه با نوع محاسباتی، داده های نوع اسکالر نامیده میشود. این نوع  داده ها را از این لحاظ اسکالر می نامند که قابل مقایسه یا قابل سنجش با همنوع خودند.

علاوه بر داده هایی از نوع اسکالر، داده هایی از نوع مجموعه ای وجود دارند از جمله آرایه، رکورد، ساختار و اجتماع که در سازماندهی متغیرهایی مفیدند که به طور منطقی به یکدیگر مرتبط اند.با این نوع داده ها ادامه آشنا خواهیم شد.

 

اعلان متغیرها در زبان c
اعلان، گروهی از متغیرها را به نوع داده خاصی مربوط میسازد. در زبان C هر متغیر، پیش از آنکه در دستوری از برنامه به کار رود، باید تعریف شود. دستورهای مربوط به تعریف متغیرها، اطلاعات لازم در مورد نوع داده هایی را که متغیرهای مورد نظر می پذیرند و اینکه چند بایت حافظه اشغال میکنند و چگونگی تفسیر آنها را در اختیار کامپایلر قرار میدهند. اعلان شامل نوع داده و به همراه آن نام یک یا چند متغیر است و به سمیکولون ختم میشود. برای اعلان یا تعریف متغیرهایی از نوع صحیح (integer) کلمه کلیدی int و به دنبال آن اسامی متغیرهای مورد نظر را که با کاما از یکدیگر تفکیک میشوند مینویسیم.

 
 
int a , b , c ;

البته میتوان هریک از متغیرها را در دستوری جداگانه و یا در سطری جداگانه معرفی کرد.

int a ;
int b ; int c ;

که در سطر اول یک متغیر اعلان شده و در سطر دوم با دو دستور جداگانه متغیر دوم و سوم اعلان شده است. واضح است روش اول که در آن هر سه متغیر در یک سطر و با یک دستور اعلان شده سادهتر است. کلمات کلیدی برای اعلان دادههایی از نوع اسکالر در جدول پایین نشان داده شده است.

دسته بندی داده ها، اعلان متغیر ها در زبان c

پنج کلمه ستون اول نوع اصلی یا پایهایاند. چهار کلمه ستون دوم را اصلاح کننده یا توصیف کننده نامند که به طریقی پنج نوع اصلی را توصیف میکنند. به عبارت دیگر میتوان پنج نوع اصلی را اسم و چهار نوع توصیفکننده را صفت برای آن اسامی تصور کرد. هرگونه اعلان متغیرها در داخل بلاک باید قبل از اولین دستور اجرایی قرار گیرد. اما ترتیب اعلان آنها فرق نمیکند. برای مثال دو روش اعلان زیر از نظر نتیجه یکسان اند.

روش اول روش دوم
float x , y; int a , b ;
float z ; float x , y , z ;
int a ;
int b ;

زبان برنامه نویسی c کاراکتر ها،شناسه ها،متغیرها
زبان C – ساختار برنامه c،دستورالعمل های اجرایی زبان c

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دسته بندی داده ها، اعلان متغیر ها در زبان c”

  1. جدیدترین اخبار
  2. پربیننده ترین اخبار
قالب تفریحی