زبان برنامه نویسی c کاراکتر ها،شناسه ها،متغیرها

مجموعه: آموزش, دانش و فناوری تعداد بازدید: 1996 تاریخ : ۲۸ مهر ۱۳۹۳

دانلود نرم افزار Dev-cpp جهت کامپایل کدهای زبان C

 

کاراکترها در زبان C

زبان برنامه نویسی C مجموعه ای خاص از کاراکترها را شناسایی میکند. این مجموعه که در حکم مصالح اولیه جهت شکل دادن به اجزای اصلی برنامه اند عبارت اند از:
حروف بزرگ و حروف کوچک. زبان C برخلاف زبان پاسکال بین حروف بزرگ و کوچک فرق میگذارد. مثلاً FOR با for یکسان نیست.
ارقام دهدهی. شامل ۰ تا ۹
– جای خالی یا Blank
کاراکترهای مخصوص. شامل ? * \ / = – + ! @ # $ % ^ ( ); ~ [ ] { } < > . ,&
کاراکترهای فرمتبندی. که برای بیان حالتهای ویژهای به کار میروند و عبارت اند از :

کاراکترHorizontal Tab یا t\، کاراکترVertical Tab یا v\، کاراکتر خط جدید یا n\، کاراکتر برگشت به عقب (Back Space) یا b\، کاراکتر تغذیه فرم (Form Feed) یا f\، کاراکتر ابتدای سطر یا r\، کاراکتر تهی یا ۰\، و جز آن که آنها را کاراکترهای فرمان نیز می نامند. لازم به توضیح است که هر کاراکتر فرمان بیان کننده تنها یک کاراکتر است هر چند که با دو یا چند کاراکتر نوشته میشود.

 

شناسه ها در زبان C

شناسه ها نشانه های سمبولیکی اند که برای مراجعه به انواع دادهها مانند مقادیر ثابت، متغیرها، نوعها و توابع به کار میروند. به عبارتی دیگر شناسه نامی است که به عناصر مختلف برنامه مانند متغیرها، توابع، آرایه ها، اشاره گرها و جز آن اختصاص مییابد. یک شناسه C دنباله ای است از حروف، ارقام یا علامت زیرخط که با هر ترتیبی میتوانند قرار گیرند. اما اولین کاراکتر باید حرفی باشد. در شناسه ها هر دو شکل حروف بزرگ و کوچک مجاز شناخته میشوند.
برحسب قرارداد شناسه هایی که با علامت زیرخط شروع میشوند فقط در برنامه های سیستم کاربرد دارند و در برنامه های کاربردی قابل استفاده نیستند. در مورد تعداد کاراکترها در اسامی از نظر C محدودیتی وجود ندارد گرچه هر مفسر ویژگیها و محدودیتهای خاص خودش را به کار میبرد. طول اسامی در زبان C استاندارد تا ۳۱ کاراکتر مجاز است.

مثال ۱ـ۱ اسامی زیر شناسه های معتبرند.

x1 , sum , payam_noor , maximum

مثال ۱ـ۲ اسامی زیر شناسه های غیرمعتبرند.

book-5 , 4s , $tax , "p" , number one 

 

 

متغیر ها در زبان C

متغیرها در زبان C شناسه هایی اند که محلهایی از حافظه را به خود اختصاص میدهند. به عبارت دیگر متغیر شناسه ای است که در میان بخشی از برنامه برای نسبت دادن نوع تعیین شدهای از اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. در ساده ترین حالت هر متغیر جانشین یک قلم
داده میشود. متغیر ترکیبی است از ارقام، حروف و علامت زیرخط ( _ ). لازم به ذکر است متغیرهایی که با علامت زیرخط شروع میشوند برای متغیرهای داخلی سیستم رزرو شده اند.
طول هر متغیر در استاندارد ANSI تا ۳۱ کاراکتر است، ولی در بعضی از مفسرهای قدیمی محدود به ۸ کاراکتر است. تمامی متغیرهایی که در برنامه های C به کار میروند باید تعریف یا اعلان شوند. به یک متغیر میتوان داده های مختلفی در محلهای گوناگون برنامه نسبت داد.
بنابراین مقدار متغیر در طول اجرای برنامه ممکن است تغییر کند.

بعضی از شناسه های زبان C کلمات رزرو شده یا کلیدی اند. یعنی معنی و مفهوم آن از قبل در زبان تعریف و پیش بینی شده است. بنابراین شناسه های تعریف شده برنامه نویس نیستند. متداولترین کلمات کلیدی زبان C در زیر نشان داده شده است.

for goto else if char float int main
enum register return signed default while do double
sizeof static struct auto case short continue const
union unsigned extern typedef void switch long break

البته در بعضی از مفسرهای زبان C ممکن است کلمات کلیدی دیگری نیز وجود داشته باشد که باید به کتاب راهنمای مربوط مراجعه کرد. همچنین توجه داشته باشید که همه کلمات کلیدی با حروف کوچک نوشته میشوند. پس main کلمه کلیدی است درحالی که Main کلمه کلیدی نیست زیرا حرف اول آن بزرگ است. همین طور void کلمه کلیدی است اما VOID کلمه کلیدی نیست.

علامت توضیح در زبان C

در زبان C هر عبارتی که بین دو علامت /* و */ قرار گیرد صرفاً توضیح محسوب میشود. مثلاً اگر بخواهیم در مورد دستوری توضیح دهیم که چه کاری انجام میدهد در هر جای برنامه که فضای خالی مجاز باشد میتوان برای توضیح از علامت فوق استفاده کرد. (در اغلب نسخه ها علامت // هم مجاز است.)
مثال ۱ـ۳ در برنامه زیر از علامت توضیح استفاده شده است.

#include<stdio.h>
main ()
{
int j , k ;
for (j =1 ; j <= 10 ; j+ +) /* outer loop */
{
printf("%5d ", j) ;
for (k=1; k<=10; k+ +) /* inner loop */
printf("%5d", j * k) ;
printf("\n") ;
}
}

 زبان C – ساختار برنامه c،دستورالعمل های اجرایی زبان c

برنامه سازی پیشرفته C – داوود کریم زادگان مقدم

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “زبان برنامه نویسی c کاراکتر ها،شناسه ها،متغیرها”

  1. جدیدترین اخبار
  2. پربیننده ترین اخبار
قالب تفریحی