تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

0
تعداد بازدید : 566

در دومین روز آذرماه ۱۳۹۵ تهران سفید پوش شد

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

گربه در برف

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

مرد در برف

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

پرنده در برف

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

گلهای پوشدیه از برف

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس لحظه بارش برف

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

برف روی گل

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

گربه در برف

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

برف روی تنه درخت

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از کیمیا نیک

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از کیمیا نیک

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

برج میلاد در هوای برفی – عکس از علی تقوی

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از هادی زند

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از هادی زند

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از شیما مسجدی

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از شیما مسجدی

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از شیما مسجدی

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از شیما مسجدی

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از شیما مسجدی

تصاویر برف تهران در دومین روز آذر ۹۵

عکس از هادی زند

عکاس : کیمیا نیک,علی تقوی,هادی زند,شیما مسجدی,امید وهاب زاده,محمد حسن زاده
منابع : خبرگزاری تسنیم,خبرگزاری فارس,ایسنا
گردآوری : گردشگری بیغ بیغ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image