تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

مجموعه: گردشگری, مکان های تفریحی ایران تعداد بازدید: 299 تاریخ : ۱ آذر ۱۳۹۵

صبح روز

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

برف در تهران

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

سفیدپوش شدن تهران

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵

تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵
عکاس : مهدی قاسمی, امین جلالی
منابع : ایسنا, ایرنا
گردآوری: بیغ بیغ

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تصاویر اولین برف تهران پاییز ۹۵”

قالب تفریحی