تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵

مجموعه: گردشگری, مکان های تفریحی ایران تعداد بازدید: 938 تاریخ : ۲ آذر ۱۳۹۵

روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور که از جنوب به تهران، از شمال به منطقه کجور، از غرب به روستای اوز و از شرق به بخش بلده محدود می شود

روستای یوش در البرز مرکزی در میانه جاده شرقی-غربی به طول ۱۱۰ کیلومتری که از ۴۰ کیلومتری آمل در جاده هراز تال زنگوله در جاده کندوان کشیده شده است قرار دارد

تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
 برگ زرد پاییزی
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
جاده یوش
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
آسمان یوش
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
طبیعت یوش
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
روستای یوش مازندران
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵
عکاس : احسان نادری پور
منبع : ایرنا
گردآوری : بیغ بیغ

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تصاویر طبیعت زیبای یوش پاییز ۹۵”

  1. جدیدترین اخبار
  2. پربیننده ترین اخبار
قالب تفریحی